Varje dag sjukpensioneras åtta personer för depression

Antalet sjukpensioner som beviljas för psykisk ohälsa har minskat med en tredjedel sedan år 2007. Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. Två av tre som gick i pension för depression var kvinnor.

År 2016 gick 18 800 personer i sjukpension från arbetspensionssystemet. Det fanns inga stora skillnader i antalen för män och kvinnor. I genomsnitt gick man i sjukpension vid 52 års ålder. De allmännaste orsakerna var sjukdomar i rörelseorganen samt psykiska sjukdomar och beteendestörningar.

Antalet sjukpensioner som beviljas för psykisk ohälsa har minskat med en tredjedel sedan år 2007.

Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. Som mest gick 4 300 personer i pension om året (2007), dvs. tolv personer om dagen. I fjol gick 2 900 personer i pension för depression, dvs. åtta personer om dagen.

– Depression är orsak till att framför allt kvinnor sjukpensioneras. År 2016 beviljades två av tre pensioner för depression till kvinnor, berättar statistikenhetens chef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Utöver psykisk ohälsa gick kvinnor oftare än män i sjukpension för sjukdomar i rörelseorganen. För män är sjukdomar i cirkulationsorganen samt skador och förgiftningar mer allmänna orsaker än för kvinnor.

I fjol beviljades en dryg fjärdedel (28 %) av sjukpensionerna som delinvalidpensioner. Antalet har växt med 10 procentenheter på tio år. Delinvalidpension kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt, men det ändå är möjligt att arbeta deltid och med lättare arbetsuppgifter.

Den största orsaken till arbetsoförmåga är psykisk ohälsa

För närvarande får 153 000 personer sjukpension från arbetspensionssystemet. Av dem är 64 000, vilket är ca 42 procent, pensionerade på grund av psykisk ohälsa.  Den näst största gruppen är sjukdomar i rörelseorganen, vilket är orsaken till pension för 41 000 personer.

Pensionstiden är vanligtvis längre för psykisk ohälsa än för sjukdomar i rörelseorganen. Man är vanligtvis yngre när man pensioneras och det är svårare att återvända till arbetslivet än vad det är för andra sjukdomsgrupper.

– Medelåldern för sjukpensionering på grund av psykisk ohälsa är 45 år, sju år lägre än genomsnittet, berättar Palotie-Heino.

Närmare:

Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147 eller 050 321 0910, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139 eller 050 521 6783, heidi.nyman(at)etk.fi

Arbetspensionstagare i Finland, Etk.fi