Redan en miljon finländare har tjänat in pension för studier

Efter vårens utexamineringar har redan mer än en miljon examina gett rätt till pension. Pensionstillväxt för examina infördes år 2005. Studerande tjänar in pension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro. Den största nyttan med tanke på pensionen får de ändå i arbetslivet.

Studier har gett pensionstillväxt sedan år 2005. Med pensionstillväxten för examen har man velat uppmuntra till att slutföra studierna och visa att det hör till den finländska välfärden att man satsar på studier.

I slutet av år 2017 hade 975 000 personer avlagt en examen som gett pensionstillväxt. När de som blev färdiga i våras räknas med ökar antalet till mer än en miljon personer.

Lite mer än hälften av dem som fått förmånen har avlagt en högskoleexamen på någon nivå. År 2017 var två av tre (68 %) av dem som avlagt examen yngre än 30 år och något mer av hälften var kvinnor.

– Årligen avlägger ca ett hundra tusen studerande en examen som ger rätt till pension. Endast avlagda examina ger rätt till pension, så det lönar sig att slutföra studierna också med tanke på det, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Man tjänar in pension för grundexamina från yrkesskola, yrkeshögskola och universitet. Pension tillväxer också för utländska examina, om studierna omfattas av studiestöd från FPA.

En högskoleexamen ger mer än 50 euro till i pension per månad

Studerande tjänar in arbetspension på samma sätt som om de arbetade för en månadslön på 728 euro (2018). Pension tillväxer för högst fem år, även om personen avlägger flera examina.

T.ex. en högre högskoleexamen ger ett tillskott på 55 euro till den månatliga pensionen, lika mycket som ett år i arbete med en medelhög lön. När arbetspensionen har beviljats betalas den ut varje månad under resten av livet. De pensioner som tillvuxit för studier betalas av staten.

– Det är bra att komma ihåg att den största nyttan av studierna ändå uppstår under årens lopp i arbetslivet. En examen ger en bättre ställning på arbetsmarknaden och en bättre lön, på basis av vilken man tjänar in pension, säger Kannisto.

Pension också för föräldraledigheter

Pension tillväxer också för många perioder med sociala förmåner, såsom föräldraledigheter, tid med hemvårdsstöd och inkomstrelaterade arbetslöshetsperioder.

År 2017 registrerades pensionsförmåner för oavlönade perioder för sammanlagt nästan en miljon personer. Mest registrerades förmåner på grund av arbetslöshet och vård av barn. Lite fler förmåner registrerades för kvinnor än för män.

Studerande tjänar in pension för examen (Arbetspension.fi)

Pension för socialförsäkringsförmåner och för vård av barn (Arbetspension.fi)

Fakta

Arbetspension tillväxer

  • för grundexamina från yrkesskola, yrkeshögskola och universitet
  • också för utländska examina, om studierna omfattas av studiestöd från FPA
  • på samma sätt som om studeranden arbetade för en månadslön på 728 euro (2018)
  • för högst 5 år, även om studeranden avlägger flera examina
  • automatiskt. Man behöver inte ansöka separat om pensionen för examen. För att få pensionen måste man under sin tid i arbetslivet ha arbetsinkomster på sammanlagt minst 17 480 euro (2018). Uppgiften om examen finns på arbetspensionsutdraget. Det är bra att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag med regelbundna mellanrum.
Examen Pensionsgrundande tid Pensionens belopp
Högre högskoleexamen 5 år ca 55 €/mån
Yrkeshögskoleexamen 4 år ca 44 €/mån
Lägre högskoleexamen 3 år ca 33 €/mån
Yrkesinriktad grundexamen 3 år ca 33 €/mån
T.ex. för en högre högskoleexamen får man 55 euro till i månatlig pension, även om man avlägger flera examina. Antalet studieår saknar betydelse.

Närmare:

Utvecklingschef Jari Kannisto, 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

 

Foto: iStock