Nya ålderspensionärer har betydligt bättre pensioner än de äldre

År 2017 betalades arbetspensioner för 27 miljarder, en miljard mer än år 2016. Ökningen förklaras av att pensionärernas antal ökat och av storleken på de nya ålderspensionerna. Den genomsnittliga pensionen bland dem som gick i ålderspension var nära 1 800 euro i månaden, medianen ca 1 600 euro.

År 2017 var beloppet på ålderspensionerna som inleddes i arbetspensionssystemet i genomsnitt 1 784 euro i månaden. Den genomsnittliga arbetspensionen för nya ålderspensionstagare var 250 euro större än samtliga pensionärers (1 539 €).

Den genomsnittliga ålderspensionen har växt med 330 euro på tio år.

År 2017 var de nypensionerade männens pensioner i genomsnitt 500 euro större än kvinnornas: männens pensioner var i genomsnitt 2 047 euro och kvinnornas 1 533 euro i månaden.

Skillnaden mellan könen växer till över 600 euro när jämförelsen görs mellan redan pensionerade män (1 888 €) och kvinnor (1 255 €).

– Skillnaderna i löner och längden på arbetsliv mellan könen är större i de äldre åldersklasserna än bland dem som gått i pension år 2017. Dessutom lever kvinnorna längre vilket också ökar på skillnaderna, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionsutgiften växte fyra procent

I fjol betalades arbetspensioner för 27 miljarder euro, en miljard mer än år 2016. De största orsakerna till ökningen på fyra procent var det ökande antalet arbetspensionstagare och de nya ålderspensionernas storlek. De nya pensionerna var i genomsnitt 600 euro större än de pensioner som upphörde.

– Den ökade pensionsutgiften berodde också på att arbetspensionerna indexförhöjdes med 0,6, berättar Palotie-Heino.

Ålderspensionernas andel av arbetspensionsutgiften var 23,3 miljarder euro. Sjukpensionernas andel var 1,9 miljarder och familjepensionernas andel var 1,7 miljarder euro.

Arbetspensionstagarnas antal nu nästan 1,5 miljoner

I slutet av år 2017 betalades arbetspension till sammanlagt 1 485 000 personer, vilket var 28 000 fler än året innan.

Under året gick drygt 75 000 personer i ålderspension, lika många som år 2016. Av dem gick tre av fyra i ålderspension. I fortsättningen förutspås de nypensionerades antal sjunka en aning eftersom de stora åldersklasserna redan i huvudsak har gått i pension. Dessutom stiger pensionsåldern gradvis i enlighet med 2017 års pensionsreform.

Antalet personer som blev sjukpensionerade hölls på samma nivå som året innan, något mindre än 19 000 personer.

Pensionsbeloppen i meddelandet avser pension före skatt. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister.

Publikationen Arbetspensionstagare i Finland 2017

Arbetspensionstagare i Finland (FOS) på webbplatsen Etk.fi

Närmare:

Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Foto: iStock