Nästan 150 000 finländare tog vara på möjligheten till deltidspension

I pensionsreformen år 2017 ersattes deltidspensionen med partiell ålderspension. En översikt över deltidspensionens 30-åriga historia visar att deltidspensionen var särskilt populär bland tjänstemän. År 2016 arbetade var femte deltidspensionär inom utbildning

Enligt en färsk rapport från Pensionsskyddscentralen (PSC) beviljades deltidspension till sammanlagt 146 500 personer under åren 1987–2017. De sista deltidspensionerna beviljades i början av det innevarande året. Deltidspensionen var särskilt populär bland tjänstemän.

– Av dem som gick i deltidspension år 2005 var 61 procent tjänstemän. År 2015 hade deras andel ökat till 68 procent, säger nationalekonomen Janne Salonen på PSC.

Var femte arbetade inom utbildning

Bland olika yrkesgrupper har särskilt lärare varit intresserade av deltidspensionen. I fjol arbetade var femte deltidspensionär inom utbildning.

– Deltidspensionärer har ändå mycket olika yrken. Bland männen är de vanligaste yrkena direktörer och specialister. Hela 55 procent av männen hör till dessa grupper. De näst vanligaste yrkena bland deltidspensionerade män är byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare och process- och transportarbetare, säger Salonen.

Av de deltidspensionerade kvinnorna arbetar nästan hälften i sakkunniguppgifter. På listan över kvinnornas yrken accentueras vårdbranschen vid sidan av utbildningen. Kontors-, service- och försäljningsarbeten är också allmänna bland kvinnorna.

De största deltidspensionerna i Nyland

Den största genomsnittliga deltidspensionen betalades i fjol i Nyland (830 €/mån), den minsta i Mellersta Österbotten (648 €/mån). I fjol var deltidspensionen populärare i landskapen Åland, Österbotten och Södra Savolax än i det övriga landet. Färre än genomsnittet var deltidspensionärerna i Kajanaland, Södra Österbotten och Kymmenedalen.

 

 

Fyra fakta om deltidspension och partiell ålderspension

 1. Det var möjligt att gå i deltidspension åren 1987–2017.
  Partiell ålderspension har man kunnat söka från och med februari 2017.
 2. De som fick deltidspension fick arbeta begränsat.
  De som får partiell ålderspension får arbeta utan begränsningar.
 3. Deltidspensionens belopp var hälften av skillnaden mellan lönen i heltidsarbetet och lönen i deltidsarbetet.
  Som partiell förtidspension får man ta ut antingen 50 % eller 25 % av den redan intjänade pensionens belopp. Övriga inkomster påverkar inte den partiella ålderspensionen.
 4. Deltidspensionen påverkade inte den slutliga ålderspensionen.
  Den partiella ålderspensionen har en bestående inverkan på den slutliga ålderspensionen.

Läs mer:
Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa (publikation på finska)

Närmare: 
Nationalekonom Janne Salonen, tfn 029 411 2145, janne.salonen(at)etk.fi

Bild: iStock