Työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Jouko Pölönen i Arbetspension: Arbetspensionsutdraget borde finnas i mobilbanken

Ilmarinens nya vd Jouko Pölönen vill utveckla mer kundorienterade tjänster. Arbetspensionsutdraget borde finnas enkelt till hands i mobilbanken. I en intervju i Arbetspension ger han också sin syn på den allt hårdare konkurrensen mellan arbetspensionsanstalterna.

Den tidigare bankmannen Jouko Pölönen tillträdde som vd för arbetspensionsbolaget Ilmarinen i augusti. Han satte genast i gång med att bygga om bolagets tjänster så att de är mera i realtid.

– Det naturligaste vore att utdraget fanns i mobilbanken, där kunderna redan är, säger han.

Han säger också att kundföretagen förväntar sig att arbetspensionsbolagen hjälper till med att hantera riskerna för personalens arbetsförmåga.

Barnboksförfattaren Linda Liukas sätter värde på den sociala tryggheten

Linda Liukas lär barn om programmering i sin bokserie Hello Ruby, som har översatts till 25 språk. Hon anser att den sociala tryggheten i Finland, t.ex. studiestödet, borde få oss att drömma större drömmar.

Pensionsplacerarnas avkastning i internationell jämförelse

Pensionsskyddscentralen har gjort en jämförelse av hur  mer än 20 antal viktiga europeiska och nordamerikanska pensionsplacerare har lyckats med att få avkastning på sina placeringar. Jämförelsen är den första i sitt slag och presenteras nu i Arbetspension. Resultaten publiceras på www.etk.fi.

I serien Erfarenhetens röst träffar vi överdomare  Juha Pystynen, som leder försäkringsdomstolen. Domstolen har lyckats förkorta handläggningstiderna med flera månader.

Arbetspension 2:2018 (e-tidskrift).

Prenumerera på Arbetspensions nyhetsbrev. Då får du e-tidskriften direkt till din e-post.

Tidskriften Arbetspension  är en fack- och intressegruppstidskrift som ges ut av Pensionsskyddscentralen.

Närmare:
chefredaktör Kati Kalliomäki, 050 330 1343, kati.kalliomaki(at)etk.fi
redaktionssekreterare Pia Hansson 050 913 0351, pia.hansson(at)etk.fi

Foto: Vesa Laitinen