Finland i topptrion i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas som trea i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finland är nu för första gången med i topptrion och har redan för femte gången valts till världens mest tillförlitliga och transparenta system.

Melbourne Mercer Global Pension Index är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Nu har jämförelsen gjorts för tionde gången. Den har utvidgats år för år och omfattar nu 34 länder.

Pensionssystemet i Nederländerna valdes till världens bästa, förbi Danmarks som länge har varit etta. I praktiken är de här två bästa länderna jämnstarka, skillnaden i poäng är marginell.

Sverige steg till femte plats

Finland placerade sig för första gången bland de tre bästa i jämförelsen. Placeringen är två pinnhål högre än i fjol i och med att Australien och Norge nu blev efter. Också Sverige kom förbi Norge och blev femma.

Förklaringen till att Finland steg till trea är att Finlands poäng förbättrats och Australiens och Norges poäng försämrats. Rangordningen mellan länderna ändrades, när Finland gynnades av en ändring av beräkningen av pensionernas ersättningsnivå. Också förändringar i hushållens skuldsättningsgrad bidrog till att förbättra Finlands relativa ställning.

–Vi ligger efter de två bästa i fråga om hållbarhetsutsikterna. Danmark och Holland har betydligt större pensionstillgångar än Finland. Avgifter fonderas också i större skala där, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

Finland har det tillförlitligaste och transparentaste pensionsskyddet

I Mercer-indexet utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland placerade sig bland de tio bästa i varje kategori. De bästa poängen i hela jämförelsen fick Finland för tillförlitligheten och transparensen hos pensionssystemens förvaltning, redan för femte gången i rad.

Som utvecklingsobjekt listades höjning av minimipensionens nivå och äldre personers sysselsättningsgrad och en ökning av fonderingen av pensionstillgångarna. En möjlighet att fördela pensionsrättigheter mellan makar skulle också förbättra Finlands poäng.

– Minimipensionernas nivå har försämrats de senaste åren på grund av indexnedskärningar. Och fast sysselsättningsgraden bland personer som fyllt 60 har utvecklats positivt, finns det ännu utrymme för förbättringar, säger Kautto.

Melbourne Mercer Global Pension Index på Mercers webbplats

Sammanfattning av Mercer-resultaten (PDF, på engelska)

Närmare:
Direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi