Melbour Mercer Global Pension Index -logo

Finland bland fem i topp i internationell pensionsjämförelse

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Redan för fjärde gången valdes Finlands pensionssystem som det mest tillförlitliga och transparenta i världen, men som helhet sjönk Finlands placering ett pinnhål.

Melbourne Mercer Global Pension Index är en årligen sammanställd internationell jämförelse av pensionssystem. Jämförelsen utfördes nu för nionde gången. I jämförelsen deltog 30 länder.

Danmarks pensionssystem konstaterades vara världens bästa redan för sjätte gången i rad. Nederländerna nådde upp till nästan samma poängtal och Australien blev trea.

Nykomlingen Norge trängde sig förbi

Finlands placering sjönk från fjärde till femte, när Norge, som deltog för första gången, trängde sig förbi. Sverige blev efter Finland för andra gången, men skillnaderna mellan dessa tre nordiska länder är små.

Pensionsreformen gav Finlands system bättre betyg för hållbarhet i jämförelsen år 2016. I årets jämförelse sjönk poängen på grund av landets svaga ekonomiska utsikter, den ökade offentliga skuldsättningen och finländarnas låga spariver.

– Global Pension Index är en intressant jämförelse, eftersom den på samma gång beaktar pensionsskyddets nivå, finansieringens hållbarhet och administrationens duglighet. De nordiska länderna klarar sig bra, eftersom de tar hem höga poäng på alla delområden, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddet i Finland tillförlitligast och transparentast

Finland placerade sig bland den bästa tredjedelen i varje kategori. Redan för fjärde gången i rad klarade Finland sig bäst av alla i den del som utvärderade tillförlitligheten och transparensen hos pensionssystemens förvaltning.

Finland uppmanas att höja minimipensionerna, förbättra sysselsättningsgraden bland äldre personer och öka fonderingen av pensionspengarna. En möjlighet att fördela pensionsrättigheter mellan makar skulle också förbättra Finlands poäng.

– Det är svårt att höja Finlands poäng. När staten är skuldsatt är det inte lätt att förbättra minimipensionerna avsevärt. Det är inte heller realistiskt att öka fonderingen i en situation där man vill hålla pensionsavgifterna stabila, säger Kautto.

Melbourne Mercer Global Pension Index på Mercers webbplats

Sammanfattning av Mercer 2017 -resultaten (pdf på engelska)

Närmare:
Direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, 040 740 8095, mikko.kautto(at)etk.fi