Arbetspensionsutgiften ökade med drygt 800 miljoner

År 2015 betalades 25,3 miljarder euro i lagstadgade arbetspensioner. Summan ökade med drygt 800 miljoner från året innan. Av de pensioner som betalades till utlandet gick de i genomsnitt största till Portugal. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner accentueras bland de minsta och de största pensionerna.

År 2015 betalades sammanlagt 28,9 miljarder euro i lagstadgade pensioner, varav 25,3 miljarder euro var arbetspensioner.

Arbetspensionsutgiften ökade ca tre procent från år 2014. Arbetspensionsutgiften var 827 miljoner euro större än året innan till följd av att antalet arbetspensionstagare har ökat och pensionernas nivå stigit.

Ålderspensionernas andel av utgiften var 84 procent, sjukpensionernas andel 8 procent och familjepensionernas andel 7 procent.

Till utlandet betalades arbetspensioner för 226 miljoner euro, en knapp procent av alla arbetspensioner.

Stora pensioner till Portugal

Arbetspension betalades till ca 1 440 000 personer i slutet av år 2015. Av arbetspensionstagarna var 34 000 bosatta utomlands. Av dem var tre femtedelar finländska medborgare.

Klart flest pensioner betalades till Sverige (18 700 personer). De i genomsnitt största pensionerna betalades däremot till Portugal (3 571 €), Spanien (1 791 €) och Frankrike (1 649 €). I genomsnitt var arbetspensioner som betalades till utlandet 548 euro i månaden.

– Portugal har tydligt ökat i popularitet: år 2010 bodde där 102 pensionstagare, år 2015 redan 433. Samtidigt har pensionernas nivå stigit från ca 2 140 euro till nästan 3 600 euro, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino.

De stora pensionerna betalas till män

År 2015 gick ca 55 000 personer i ålderspension. Deras genomsnittliga arbetspension var 1 707 euro, dvs. 300 euro mer än ålderspensionstagares arbetspension i genomsnitt
(1 486 €). Kvinnor som gick i ålderspension fick 1 515 euro i pension, medan män fick 2 083 euro.

Skillnaderna mellan könen var särskilt stora bland nypensionerade med en pension på mer än 4 000 euro. I den gruppen var 80 procent män. Fem procent av de nyblivna pensionärerna nådde upp till mer än 4 000 euros pension.

– Det säger någonting om männens roll och ställning i arbetslivet i Finland. Det håller dock så småningom på att förändras: år 2010 var männens andel av nypensionerade med över 4 000 euro i pension hela 85 procent, säger Palotie-Heino.

 

tyoelakkeelle_suuruus_sukupuoli_2015_sve

Medelåldern bland ålderspensionstagare var 74,0 år.

Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister. FPA- och familjepensioner ingår inte i siffrorna.

Publikation: Arbetspensionstagare i Finland

Arbetspensionstagare i Finland på www.etk.fi

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 050 321 0910, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 050 521 6783, heidi.nyman(at)etk.fi