Ihmishahmot rivissä

Arbetspensionsförsäkrad medellön drygt 2 800 euro

De högsta inkomsterna har män i 40-årsåldern som arbetar inom den privata sektorn, 4 000 euro i månaden i genomsnitt. De lägsta inkomsterna har kvinnor i början av sitt yrkesliv. Männens inkomster är i genomsnitt 800 euro högre än kvinnornas.

År 2016 var löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst 2 860 euro i månaden i genomsnitt. Medianen var 2 610 euro, visar Pensionsskyddscentralens nya statistik.

Högst var inkomsterna bland personer i 40-årsåldern. Mest förtjänade män i 40-årsåldern som arbetade inom den privata sektorn, ca 4 000 euro. Mer än 4 000 euro i månaden förtjänade något färre än en femtedel av de arbetspensionsförsäkrade.

Minst förtjänade kvinnor i åldern 20–30 år som var i början av sitt yrkesliv. Deras genomsnittliga inkomst var 1 500 euro i månaden.

Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst (3 260 €) var 800 euro, dvs. en fjärdedel, högre än kvinnornas (2 470 €). Inkomstskillnaden är tydlig i alla inkomstklasser, dvs. deciler, och ökar ju större inkomsterna är.

–Kvinnor kommer i sin högsta inkomstdecil med en månadsinkomst på minst 4 200 euro. Bland män är motsvarande gräns ca 5 600 euro, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

De som arbetar inom den privata sektorn förtjänar i genomsnitt två hundra euro mer än de som arbetar inom den offentliga sektorn.

Pensionsskyddscentralens statistik utgår från förvärvsinkomster som omfattas av arbetspensionsförsäkringen. I praktiken inbegriper de alla förvärvsinkomster som förtjänats i Finland, också resultatpremier, naturaförmåner och semesterersättningar. Statistikcentralens lönestrukturstatistik beskriver heltidsarbetande personers totallöner, som i fjol i genomsnitt var ca 3 370 euro i månaden. Medianen var 3 000 euro.

Ca 30 procent arbetar inom den offentliga sektorn

I slutet av år 2016 fanns det 3,2 miljoner försäkrade arbetstagare eller företagare inom arbetspensionssystemet. Drygt 2,3 miljoner av dem arbetade. Det var nästan lika många kvinnor och män.

Drygt 1,7 miljoner arbetade inom den privata sektorn och 670 000 inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns andel av de förvärvsarbetande var alltså knappt 30 procent.

De som arbetade inom den privata sektorn var tydligt yngre än de som arbetade inom kommunen, staten och kyrkan. Inom den privata sektorn var nästan hälften yngre än 40 år och inom den offentliga sektorn ca en tredjedel.

Arbetspension tillväxer också för vissa oavlönade perioder, såsom för arbetslöshetsperioder, barnavård, sjukledigheter och studier. Årligen registreras sådana förmåner för ca en miljon personer.

Publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2016 
Statistiksidan Arbetspensionsförsäkrade i Finland 
Bildserie Työeläkevakuutetut ansiot 2016 (på finska)

 

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi