Andelen partiellt sjukpensionerade har fördubblats på tio år

Allt fler sjukpensioner inom arbetspensionssystemet beviljas som partiell pension. I fjol fick redan en tredjedel av de nya sjukpensionstagarna partiell pension. Den typiska mottagaren av partiell sjukpension är en medelålders kvinna som arbetar inom den offentliga sektorn.

I fjol blev 18 600 personer sjukpensionerade inom arbetspensionssystemet. Var tredje av dem (5 600) började få partiell sjukpension.

Andelen sjukpensioner som beviljas som partiell pension har fördubblats på ett årtionde: år 2007 var deras andel 14 procent av de nya pensionerna, år 2017 redan 30 procent.

 

Den typiska mottagaren av partiell sjukpension är en 55-årig kvinna som arbetar inom den offentliga sektorn. Hennes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomar i rörelseorganen, men hon anses kunna klara av deltidsarbete och lättare arbetsuppgifter.

– Det är ett positivt fenomen att de partiella sjukpensionernas andel ökar. Hela fyra av fem personer som får partiell sjukpension arbetar vid sidan av pensionen. Genom att fortsätta arbeta tjänar de in mera ålderspension, och pensionskostnaderna hålls måttligare, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Varje dag pensioneras nio personer på grund av depression

Sjukpensioneringar är vanligast mot slutet av yrkesbanan. Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år och mer än hälften av dem hade fyllt 55 år.

De allmännaste orsakerna till pensionering var sjukdomar i rörelseorganen (34 %) och psykiska sjukdomar och beteendestörningar (29 %).

Kvinnor blev oftare pensionerade på grund av psykisk ohälsa än män. Bland män är sjukdomar i cirkulationsorganen samt skador och förgiftningar allmännare än bland kvinnor.

Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. I fjol blev ca nio personer om dagen pensionerade på grund av depression. Två av tre bland dem var kvinnor.

 

145 000 personer är sjukpensionerade

För närvarande får 145 000 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Två av fem (42 %) är pensionerade på grund av psykisk ohälsa. Den näst största gruppen är sjukdomar i rörelseorganen, som är orsaken till att en fjärdedel (26 %) av sjukpensionstagarna har blivit pensionerade.

– De som blir pensionerade på grund av psykisk ohälsa är klart yngre än de som blir pensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen. År 2017 var medelåldern bland dem som pensionerats på grund av psykisk ohälsa 45 år, medan den var 56 år bland dem som pensionerades på grund av sjukdomar i rörelseorganen.

Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Länk: Arbetspensionstagare i Finland (Etk.fi-statistiksida)

Bild: iStock