Allt färre har möjlighet att spara för pensionärsdagarna

Ungefär en tredjedel av finländarna har lagt undan pengar med tanke på pensionärsdagarna. Sparandet har inte ökat under de senaste åren, fast nästan hälften uppskattar att de kommer att ha ekonomiska svårigheter som pensionärer. Största orsaken att inte spara för ålderdomen är att man inte har råd.

Pensionsskyddscentralen har undersökt finländarnas behov och möjligheter att spara åren 2011 och 2014. Det privata sparandet har inte ökat. En allt viktigare orsak till att inte spara för  pensionärsdagarna är bristen på ekonomiska möjligheter.

Nästan hälften av de 35–67-åringar som svarat på enkäten år 2014 bedömde att deras pension kommer att räcka dåligt eller ganska dåligt till för en skälig utkomst. Största delen av dem som uppskattar att de kommer att ha det svårt med ekonomin sparar ändå inte för ålderdomen.

– Ofta är det de som har råd att spara som sparar, fast de tror att de också annars kommer att klara sig ganska bra som pensionärer. Däremot kan många som uppskattar att de kommer ha ont om pengar inte spara. Orsakerna är låga inkomster, arbetslöshet eller arbets­oförmåga, säger nationalekonom Kati Ahonen och specialforskare Jyri Liukko på Pensionsskyddscentralen.

Pensionsspararna i två grupper enligt sparändamål och -behov

Pensionsspararna verkar dela in sig i två grupper beroende på för vilka ändamål och behov de sparar. Ca 40 procent bedömer att de kommer att klara sig rätt dåligt på sin pension. Bland dem är det klart vanligast att spara för vardagsbehoven, såsom boende, mat och transporter.

Största delen inriktar sitt sparande jämnt på olika ändamål och sparar också för fritidskonsumtion, semesterresor och hobbyer utöver vardagsbehoven. I båda grupperna var det också vanligt att spara till omsorgs- och vårdtjänster och överraskande utgifter.

Kati Ahonen ja Jyri Liukko: Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten – mahdollisuus vai tarve? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2016

Närmare:
Nationalekonom Kati Ahonen, Pensionsskyddscentralen, kati.ahonen(at)etk.fi, tfn 029 411 2539
Specialforskare Jyri Liukko, Pensionsskyddscentralen, jyri.liukko(at)etk.fi, puh. 029 411 2154