Individuella pensionsförsäkringar och LS-avtal beskattas som kapitalinkomst

I början av år 2005 började pensioner som betalas enligt individuella pensionsförsäkringar beskattas som kapitalinkomst i stället för förvärvsinkomst. Övergångsperioden var kort.

Inbetalningar till långsiktigt pensionssparande (LS-avtal) kan dras av i kapitalinkomstbeskattningen på samma sätt som premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar. Avkastningen på de placerade pengarna beskattas inte under spartiden.

Som kapitalinkomst för mottagaren betraktas poster som tjänsteleverantören betalar till spararen eller någon annan som enligt sparavtalet har rätt till pengarna efter att personen i fråga har uppnått pensionsåldern. På skattepliktig kapitalinkomst betalar man inkomstskatt enligt procentsatsen för kapitalinkomst (30 procent).

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt avtal om långsiktigt sparande får dras av från kapitalinkomst upp till 5 000 euro om året. Om arbetsgivaren har tecknat en sådan försäkring för den skattskyldiga, får den skattskyldiga dra av högst 2 500 euro av premierna för en försäkring som han eller hon tecknat själv eller i inbetalningarna enligt ett LS-avtal.

Den lägsta pensionsålder som berättigar till skatteavdrag för individuella pensionsförsäkringar har höjts flera gånger (se tabell). I nya försäkringar och LS-avtal är den lägsta pensionsåldern 68 år från och med år 2013.

Tabell. Lägsta ålder för pensionen enligt de regler som gällde när försäkringen tecknades

Försäkringen tecknades Pensionen kan börja vid åldern
– 30.9.1992 55 år
1.10.1992-23.6.1999 58 år
24.6.1999-5.5.2004 60 år
6.5.2004-17.9.2009 62 år
18.9.2009-31.12.2012 Pensionsålder enligt ArPL, oftast 63 år
1.1.2013- 68 år

Läs mer:

Länk: