Skatter och avgifter på pensioner

Pensionstagarens slutliga inkomstnivå består av den inkomst som blir kvar efter skatter och socialförsäkringsavgifter.

Både arbetspensionen och folk- och garantipensionen är skattepliktig förvärvsinkomst. Lagstadgade pensioner beskattas i regel lindrigare i förvärvsinkomstbeskattningen än motsvarande löneinkomst. Det beror på särskilda skatteavdrag för pensionsinkomst.

Kollektiv tilläggspension som ordnats av arbetsgivaren och pension som betalas som engångsbelopp beskattas också som förvärvsinkomst. I beskattningen behandlas de på samma sätt som lagstadgade pensioner.

Pension enligt frivilliga individuella pensionsförsäkringar är skattepliktig kapitalinkomst, liksom uttag från LS-konton. Försäkringspremier och inbetalningar på LS-konton är avdragsgilla i inkomstbeskattningen. (Beskattning av LS-konton och frivilliga pensionsförsäkringar.)

Beskattningen av pensioner som betalas från utlandet till Finland eller från Finland till utlandet regleras i skatteavtal.

Läs mer:

Länkar:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JUHA KNUUTI, SUVI RITOLA