Sakkunniga inom pensionssystemen

Närmare uppgifter om pensionssystem i Finland och andra länder får du av våra specialister. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Om du vill veta mer om din egen pension, kontakta din arbetspensionsanstalt eller gå in på Arbetspension.fi.

Pensionssystemet i Finland

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219

Pensionssystem i andra länder