Pensionsskyddscentralens jämförelse av pensionsavgifternas nivå

I jämförelsen av pensionsavgifter och pensionsutgifter ingår vanligtvis endast de lagstadgade pensionerna även om tilläggspensioner som grundar sig på arbetsmarknadsavtal i många europeiska länder utgör en betydande del av hela pensionsskyddet.

En jämförelse som endast täcker de lagstadgade pensionerna är problematisk speciellt ur Finlands synvinkel. System med tilläggspensioner är ovanliga i Finland och de lagstadgade pensionsavgifterna utgör nästan ensamma hela avgiften, eftersom tillväxten av löntagarnas lagstadgade pensioner hos oss inte begränsas med inkomst- eller pensionstak.

En sanningsenligare och mer jämförbar bild ur det finländska systemets synvinkel över den totala avgiftsbelastningen i olika länder får man genom att granska de sammanlagda nivåerna för avgifterna inom både det lagstadgade systemet och arbetsmarknadens tilläggspensioner.

Pensionsskyddscentralens jämförelse av pensionsavgifternas nivå ger en bild av den totala belastning som avgifterna för pensionsskyddet utgör i de olika länderna, då man utöver de lagstadgade pensionsavgifterna också beaktar statens andel av finansieringen och avgifterna till tilläggspensionssystemen.

Jämförelsen indikerar att om man lämnar tilläggspensionerna utanför jämförelsen får man en bristfällig bild av hur den totala pensionsavgiftsbelastningen ser ut i de olika länderna.  Det mest centrala resultatet ur jämförelsens perspektiv är att avgiftsnivåerna blir enhetligare då man jämför belastningen av den totala avgiften för pensionssystemen i stället för endast de lagstadgade avgifterna.

Läs mer:

Pensionsavgifter i relation till BNP

Pensionsskyddscentralen har gjort internationella jämförelser av avgiftsnivån sedan början av 2000-talet. De tidigare publikationerna finns bakom länkarna nedan.

Läs mer: