Pensionsavgifter och pensionsfonder

Hur pensionerna finansieras i olika länder

Arbetspensioner finansieras i regel med avgifter som tas ut av arbetsgivare och arbetstagare. Utöver avgifter kan pensioner finansieras med pengar ur pensionsvodner. En del pensioner bekostas också med skattemedel.  Till exempel i Danmark utgörs skatteintäkter en betydande del av den totala finansieringen av det lagstadgade pensionssystemet.

En översikt över lagstadgade pensions- och socialförsäkringsavgifter som tas ut av arbetsgivare och arbetstagare i olika länder erbjuds t.ex. av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA:s och Förenta staternas socialförsäkringsanstalt SSA:s gemensamma informationstjänst Social Security Programs Throughout the World. Avgiftsprocentsatserna har sammanställts världsdelsvis. Uppgifterna om europeiska länder år 2016 visas i sammanfattningsdelens tabell 4: Table 4. Insured and employer contribution rates, by country and type, 2016, %.

Läs mer:

PSC:s jämförelse av pensionsavgifternas nivå ger en bild av den sammanlagda avgiftsbelastning som pensionern amedför i olika länder, när man utöver pensionsavgifterna beaktas skatteintäkternas andel i finansieringen. Utöver de lagstadgade avgifterna beaktas avgifter för tilläggspensionssystem som grundar sig på arbetsmarknadsavtal och som i många länder omfattar största delen av löntagarna.

Pensionsfonderna i olika länder