Pensionsfonderna hos pensionsanstalterna

I slutet av år 2019 uppgick pensionsfonderna inom den privata sektorn till 134,8 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av pensionsrätternas nuvarande värde. Största delen, 94,5 procent, av tillgångarna förvaltades av arbetspensionsbolagen, allt som allt 4,3 procent av stiftelserna och kassorna och 1,2 procent av Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

De enskilda pensionsanstalternas placeringsbestånd varierar mycket i storlek. I slutet av år 2019 hade det största arbetspensionsbolagets placeringstillgångar på 50,5 miljarder euro och den minsta 3,7 miljarder euro. De två största arbetspensionsbolagen förvaltade ca 80 procent av alla arbetspensionsbolags placeringar. Pensionskassorna och pensionsstiftelserna hade placeringstillgångar sammanlagt på 5,8 miljarder euro.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf sammanställer bildserier där arbetspensionsplaceringarnas utveckling presenteras närmare på kortare och längre sikt. Bildserierna uppdateras kvartalsvis. Där anges pensionstillgångarnas storlek i euro och hur de procentuellt fördelas mellan pensionssammanslutningsgrupper.

På andra webbplatser: