Långsiktiga prognoser om arbetspensionsutgiften och finansieringen

Pensionsskyddscentralen gör ständigt uppskattningar av pensionsutgifternas, -fondernas och -avgifternas utveckling. Med hjälp av en långsiktig planeringsmodell (PTS-modellen) gör man upp kalkyler som sträcker sig ända till år 2085.

Resultaten av kalkylerna publiceras regelbundet i Pensionsskyddscentralens publikationsserie. Den senaste rapporten är från år 2016.  Här presenteras resultaten i den nyaste rapporten.

Lagstadgade pensionsutgifter i procent av BNP

menot_sv

Medelpension i procent av medellönen

keskielake_perus_sv

Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos om pensionsutgiften täcker utgifterna enligt arbetspensionslagarna för den privata och den offentliga sektorn samt folkpensionen. PTS-modellen simulerar det lagstadgade pensionssystemets funktion och beräkningarna grundar sig på en medelvärdesteknik som tar hänsyn till ålder och kön.

Mer detaljerad information om PTS-modellen, ELSI-mikrosimuleringsmodellen och beräkningar som anknyter till dem finns i delen Långtidsprognoser.

Läs mer: