Pensionsavgifterna inom den offentliga sektorn (OffPL)

Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund år 2018

Kevas medlemssamfund är t.ex. kommuner och samkommuner.

År

Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgift
Arbetstagarens avgift
under 53 år och minst 63 år 53-62 år
 2018 16,75 % 6,35 % 7,85 %

 

Den förtidspensionsbaserade avgiften  varierar för de större arbetsgivarna enligt beviljade invalidpensioner. Avgiftens totala summa är ca 170 miljoner euro (uppskattningsvis 1,0 procent av hela lönesumman för Kevas medlemssamfund). För mindre arbetsgivare är den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften 1,0 procent av lönerna. Den lönebaserade arbetsgivaravgiften för medlemssamfunden är 16,75 procent av lönerna.

Dessutom betalar en del av arbetsgivarna en pensionsutgiftsbaserad avgift, vars totala summa är 653 miljoner euro (uppskattningsvis 4 procent av lönesumman). Med den pensionsutgiftsbaserade avgiften täcks skillnaden mellan ArPL-avgiftsnivån och den hållbara avgiftsnivån för Kevas medlemssamfunds pensionssystem.

Dessutom betalar arbetsgivare som hör till Kevas medlemssamfund in de uttagna arbetstagaravgifterna, som är lika stora som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL.

Den totala summan influtna avgifter uppskattas vara 28,35 % av lönesumman enligt Kevas medlemssamfunds pensionssystem.

På andra webbplatser:

Statens pensionsavgift år 2018

Inom statens pensionssystem tas pensionsavgifter ut år 2018 enligt följande:

År Arbetsgivarens avgift i snitt Arbetstagarens avgift
under 53 år och minst 63 år 53-62 år
2018 16,88 % 6,35 % 7,85 %

I statens pensionsavgift ingår en en omkostnadsdel 0,29 %.

De sammanlagda influtna avgifterna uppskattas till 23,76 procent av lönesumman inom statens pensionssystem. Arbetsgivarens pensionsavgift fås genom att från hela avgiften dra av arbetstagarens genomsnittliga pensionsavgift 6,88%.

Dessutom betalar statliga arbetsgivare in arbetstagarnas pensionsavgift som tagit ut från lönerna och är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL, dvs. löntagaravgiften inom den privata sektorn.

Alla pensionsavgifter som statliga arbetsgivare betalar betalas in på Statens Pensionsfonds konto. Keva tar ut pensionsavgifterna från arbetsgivarna.

Statens Pensionsfond betalar Keva en ersättning som finansministeriet fastställt för skötseln av statens pensionsärenden.

Pensioner som pensionstagarna tjänat in i statliga anställningar betalas med anslag som reserverats i statsbudgeten. För att bekosta pensioner inkomstförs det årligen från Statens pensionsfond ett eurobelopp som motsvarar ca 40 procent av de pensioner som pensionstagare tjänat in i statens tjänst. Resten av dessa pensioner betalas med andra inkomster i statsbudgeten, t.ex. skattemedel.

På andra webbplatser

Evangelisk-lutherska kyrkans pensionsavgift år 2017

År
Arbetsgivarens pensionsavgift för församlingar i kyrkan
Arbetsgivarens pensionsavgift för Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar Arbetstagarens avgift
Under 53 år och minst 63 år 53-62 år
 2018 21,8 % 27,6 % 6,35 % 7,85 %

Arbetsgivarens pensionsavgift för församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan är 21,8 procent.

Arbetsgivarens pensionsavgift för Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar är 27,6 procent.

Dessutom betalar arbetsgivare inom kyrkan in arbetstagarnas pensionsavgift som tagit ut från lönerna och är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL, dvs. löntagaravgiften inom den privata sektorn.

De influtna avgifterna uppskattas sammanlagt uppgå till 28,89 % av lönesumman. Utöver pensionsavgifterna ska församlingarna betala en pensionsfondsavgift på 4,0 procent av intäkterna av kyrkoskatten år 2017.

Evangelisk-lutherska kyrkans pensionsavgifter betalas in på Kyrkans centralfonds konto. Keva tar ut pensionsavgifterna från arbetsgivarna. Den separata pensionsfondsavgiften driver Kyrkans pensionsfond själv in av arbetsgivarna.

Kyrkans pensionsfond betalar Keva en ersättning som finansministeriet fastställt för skötseln av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsärenden.

På andra webbplatser: