Genom riskhanteringen säkerställs verksamhetsförutsättningarna

Försäkringsverksamheten och utbetalningen av pensioner och andra ersättningar i anslutning till den är en del av samhällets tjänsteinfrastruktur, som är viktig för medborgarnas grundtrygghet.

Riskhanteringens uppgift inom Pensionsskyddscentralen är att säkerställa att de strategiska och operativa målen nås genom att identifiera och kontrollera riskfaktorerna för verksamheten.

I och med att Pensionsskyddscentralen sköter lagstadgade uppgifter iakttar den god informationshantering. Det innebär säkerhet i fråga om handlingars och uppgifters användbarhet och tillgänglighet, integritet och kvalitet samt konfidentialitet.

Betydelsen av ovan nämnda drag i vår verksamhet betonas beroende på fall utgående från informationens innehåll och användningsändamål.

Hanteringen av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen. Om de personregister som Pensionsskyddscentralen upprätthåller finns registerbeskrivningar enligt anvisningar från dataombudsmannens byrå.

Pensionsskyddscentralen beaktar också serviceplikterna under undantagsförhållanden. Vi säkerställer att uppgifterna kan skötas så störningsfritt som möjligt genom att delta i försäkringsbranschens beredskapsplanering och förbereda verksamhet under exceptionella förhållanden.

Läs mer: