Kontaktuppgifter i juridiska ärenden

Du kan kontakta oss i alla juridiska frågor som gäller tolkningen av arbetspensionslagarna och rekommendationerna i tillämpningsanvisningarna.

Juridiska frågor
lakiasiat(at)etk.fi