Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2017

Tidigare publikationer

Publiken innehåller kommun- och landskapsvis framställda uppgifter om antalet pensionstagare, medelpensionerna och pensionsutgiften. Statistiken har publicerats från och med år 1993. Uppgifterna i den grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionens register.