Så här ansöker du om pension från utlandet

Obs! Skriv tydligt i fältet för tilläggsuppgifter vilka språkversioner du önskar, när du beställer tryckta broschyrer.


Broschyren är avsedd för personer som har arbetat utomlands. I broschyren finns råd om hur man söker om pension från utlandet och hur ansökan handläggs. I broschyren beskrivs hur en pensionsansökan förmedlas mellan länderna.

Broschyren innehåller uppgifter om vart man kan vända sig för ytterligare information.

Broschyren är på svenska. Broschyren finns också på finska, engelska, estniska och ryska.