Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland

Statistik från Pensionsskyddscentralen 03/2019

Författare

Jari Kannisto

I publikationen studeras pensioneringsåldern med hjälp av ett mått som tagits fram för detta ändamål, den förväntade pensioneringsåldern. I publikationen presenteras definitionen på och beräkningssättet för den förväntade pensionsåldern och beskrivs dess utveckling åren 1996–2018.

Hemsida för statistiken: Faktisk pensionsålder