Pension för arbetstagare och företagare

Broschyrer 2019

Obs! Skriv tydligt i fältet för tilläggsuppgifter vilka språkversioner du önskar, när du beställer tryckta broschyrer.


Den årligen utkommande broschyren innehåller information om pensionsskyddet inom den privata sektorn för arbetstagare och företagare. Den berättar om olika pensionsformer och förutsättningarna för att få pension. Den berättar också om hur pensionen tillväxer och hur man ansöker om den.

I broschyren finns en sifferbilaga med uppgifter om försäkringsavgifterna, indextalen och beskattningen samt tabeller över folkpension, minskad efterlevandepension samt pensionsgrundande socialförmåner. Broschyren finns på svenska, finska och engelska.