Flexibel ålderspension

Broschyrer 2019

Obs! Skriv tydligt i fältet för tilläggsuppgifter vilka språkversioner du önskar, när du beställer tryckta broschyrer.


Den årligen utkommande broschyren innehåller information om ålderspensionen och den partiella förtida ålderspensionen. Den berättar om förutsättningarna för att få dessa pensioner samt om hur pensionen är uppbyggd och hur man ansöker om den. Broschyren finns på svenska och finska.