Det första året med partiell förtida ålderspension

Statistik från pensionsskyddscentralen 02/2018

Författare

Jari Kannisto

Sammanfattning

I publikationen studeras hur allmän partiell förtida ålderspension är, ansökningsmängderna och pensionstagarna. I den beskrivs införandet av det nya pensionsslaget och dess utveckling under det första året.

Hemsida för statistiken: Nya pensionsslag och pensionsreformen

Sidan 34 i publikationen har korrigerats 15.2.2018.