Arbeta utomlands? Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Det är bra att vara förberedd i god tid om man ska arbeta utomlands. I Pensionsskyddscentralens och FPA:s broschyr får du veta om den sociala tryggheten, pensionsfrågorna och beskattningen under utlandsarbete.

Broschyren är avsedd för arbetstagare som tillfälligt ska arbeta utomlands utsända av en finländsk arbetsgivare. Broschyren riktar sig också till finländska arbetsgivare.