Sini Kivihuhta

Styrelsemedlem
Vice verkställande direktör, Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen
Juris kandidat, medlem i Arek Oy:s styrelse
Medlem i PSC:s styrelse åren 2011-2015 och sedan 2018