Raija Volk

Vice ordförande
Direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Ekonomie doktor, ordförande för Sjömanspensionskassans styrelse
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2011