Minna Helle

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Arbetsmarknadsdirektör, Teknologiindustrin rf
Juris kandidat, medlem i Elos och Sysselsättningfondens styrelser
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018