Katarina Murto

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Direktör, STTK
Vicehäradshövding, medlem i Ilmarinens styrelse och val-, revisions- och riskhanteringsutskott
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015