Katarina Murto

Styrelseledamot, representant för arbetstagarna
Enhetschef
STTK