Jukka Ahtela

Ordförande
Styrelseordförande och ledande sakkunnig på  Ahtela Consulting Oy
Vicehäradshövding
Medlem i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC)
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2017