Heli Backman

Direktör
Juris magister
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning.
029 411 2760 / 040 8259 760

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation.