Heli Backman

Direktör
Juris magister
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning
029 411 2760 / 040 8259 760

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation

 

Arbetserfarenhet

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 2017-
  • Direktör, social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsavdelningen, pensionsförsäkringsenheten, 2009-2017
  • Regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, försäkringsavdelningen, planeringsenheten, 2008-2009
  • Regeringsråd, inrikesministeriet, kommunavdelningen, 2003-2008
    (tjänsten överförd till finansministeriet 1.1-31.5.2008)
  • Överinspektör, finansministeriet, personalavdelningen, 2002-2003