Antti Tanskanen

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Sakkunnig, Finlands Näringsliv (EK)
Filosofie doktor, SGF, medlem i styrelserna för Veritas och Olycksfallsförsäkringsscentralen TVK
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2011