Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistik över pensionstagarna i Finland svt_merkki_harmaa

År 2014 betalades i pensioner 28,1 miljarder euro

År 2014 betalades i pensioner sammanlagt 28,1 miljarder euro, vilket utgjorde 43 procent av socialutgifterna och 14 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Arbetspensioner betalades till ett belopp av 24,4 miljarder euro, FPA-pensioner till ett belopp av2,6 miljarder euro och SOLITA-pensioner och oregistrerade tilläggspensioner till ett belopp av1,1 miljarder euro.

Arbets- och FPA-pensioner som betalats år 2014 samt 
pensionstagare 31.12.2014 enligt pensionssystem

utbetalda_pensioner_2014