Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistik över pensionstagarna i Finland

Nästan en tredjedel av befolkningen får pension

Vid utgången av år 2014 fick 31,5 procent av alla i Finland bosatta personer som fyllt 16 år någon egen pension. Pensionstagarnas andel varierade i landskapen från 24,9 procent i Nyland till 40,8 procent i Södra Savolax.

Bland kommunerna var Limingo den där pensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år var minst, 20,2 procent. I Esbo och Jomala var pensionstagarnas andel också under 23 procent. Störst var pensionstagarnas andel i Luhanka, Kuhmoinen, Rautavaara, Tuusniemi och Vesanto, där över 51 procent av alla som fyllt 16 år fick någon egen pension.

Egenpensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år 31.12.2014