Pensionsskyddscentralens publiceringskalender för statistik år 2019

Datum Titel
17.1.2019 Arbetspensionstagare december 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.1.2019 Handläggningstider för arbetspensionsansökningar | Statistikens hemsida
28.1.2019 Sjukpensionsavgöranden 2018 | Statistikens hemsida
8.2.2019 Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2018 | Statistikens hemsida
8.2.2019 Nypensionerade med arbetspension 2018, förhandsuppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
20.2.2019 Arbetspensionstagare januari 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.2.2019 Företagens arbetspensionsavgifter 2017 | Statistikens hemsida
8.3.2019 Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension åren 2017–2018 | Statistikens hemsida
20.3.2019 Arbetspensiontagare februari 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.3.2019 Genomsnittlig totalpension 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.3.2019 Statistik över pensionstagarna i Finland 2018, regionala uppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.3.2019 De totala pensionsutgifterna 2018, förhandsuppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
4.4.2019 Nypensionerade med sjukpension 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
11.4.2019 Arbetspensionsrehabilitering 2018, preliminära uppgifter | Statistikens hemsida
17.4.2019 Arbetspensionstagare mars 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
17.4.2019 Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland, publikation | Statistikens hemsida
9.5.2019 FöPL-arbetsinkomster 2018 | Statistikens hemsida
20.5.2019 Arbetspensionstagare april 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
22.5.2019 Fickstatistik 2019 | Statistikens hemsida
3.6.2019 Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2018 | Statistikens hemsida
3.6.2019 Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 | Statistikens hemsida
11.6.2019 Arbetspensionsrehabilitering 2018 | Statistikens hemsida
17.6.2019 Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare NYTT!
19.6.2019 Arbetspensionstagare maj 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
27.6.2019 Arbetspensionstagare i Finland 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
17.7.2019 Arbetspensionstagare juni 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
20.8.2019 Arbetspensionstagare juli 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
3.9.2019 Arbetspensionsrehabilitering år 2018, publikation | Statistikens hemsida
18.9.2019 Arbetspensionstagare augusti 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
17.10.2019 Arbetspensionstagare september 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
23.10.2019 De totala pensionsutgifterna 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
25.10.2019 Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
29.10.2019 Arbetspensionsrehabilitering 2019, halvårsstatistik | Statistikens hemsida
31.10.2019 Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2018 | Statistikens hemsida
19.11.2019 Arbetspensionstagare october 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
4.12.2019 Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018 | Statistikens hemsida SENARELAGD!Finlands officiella statistik
18.12.2019 Arbetspensionstagare november 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik Finlands officiella statistik