Pensionsskyddscentralens publiceringskalender för statistik år 2018

Publikation Datum
Arbetspensionstagare i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionstagare december 2017 17.1.2018
Arbetspensionstagare januari 2018 20.2.2018
Nypensionerade med arbetspension 2017 28.2.2018
Arbetspensiontagare februari 2018 21.3.2018
Nypensionerade med sjukpension 2017 5.4.2018
Arbetspensionstagare mars 2018 18.4.2018
Arbetspensionstagare april 2018 17.5.2018
Arbetspensionstagare i Finland 2017 28.6.2018
Arbetspensionstagare maj 2018 19.6.2018
Arbetspensionstagare juni 2018 18.7.2018
Arbetspensionstagare juli 2018 17.8.2018
Arbetspensionstagare augusti 2018 19.9.2018 (korrigerad 1.10)
Arbetspensionstagare september 2018 17.10.2018
Arbetspensionstagare october 2018 20.11.2018
Arbetspensionstagare november 2018 19.12.2018
Statistik över pensionstagarna i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Genomsnittlig totalpension 2017 27.3.2018
Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2017 27.3.2018
Statistik över pensionstagarna i Finland 2017 30.10.2018
De totala pensionsutgifterna i Finland, FOS
Presentation av statistiken
De totala pensionsutgifterna 2017, förhandsuppgifter 27.3.2018
De totala pensionsutgifterna 2017 30.10.2018
Arbetspensionsansökningar
Presentation av statistiken
Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2017 31.1.2018
Sjukpensionsavgöranden 2017 31.1.2018
Förväntad pensioneringsålder
Presentation av statistiken
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2017 28.2.2018
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2017, publikation 19.4.2018
Arbetspensionsförsäkrade i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2017 3.12.2018
Arbetspensionsrehabilitering
Presentation av statistiken
Arbetspensionsrehabilitering 2017, preliminära uppgifter 24.4.2018
Arbetspensionsrehabilitering 2017 12.6.2018
Arbetspensionsrehabilitering år 2017, publikation 4.9.2018
Arbetspensionsrehabilitering 2018, halvårsstatistik 16.11.2018
Finansiell statistik
Presentation av statistiken
Företagens arbetspensionsavgifter 2016 17.1.2018
Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2017 5.6.2018
Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 5.6.2018
Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet år 2017 28.9.2018
Kostnadsfördelningssiffror år 2017 31.10.2018
Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 31.10.2018
Finansiering av arbetspensionerna 2017 december
Övrig statistik
FöPL-arbetsinkomster 2017 3.5.2018
Den partiella förtida ålderspensionen 2017 28.2.2018
Övriga publikationer
Fickstatistik 2018 24.5.2018

FOS = Finlands officiella statistik
svt_merkki_harmaa