Pensionsskyddscentralens publiceringskalender för statistik år 2017

Publikation Datum
Arbetspensionstagare i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionstagare december 2016 18.1.2017
Arbetspensionstagare januari 2017 17.2.2017
Nypensionerade med arbetspension 2016 15.2.2017
Arbetspensiontagare februari 2017 20.3.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Nypensionerade med sjukpension 2016 23.3.2017
Arbetspensionstagare mars 2017 20.4.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Arbetspensionstagare april 2017 18.5.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Arbetspensionstagare i Finland 2016 29.5.2017
Arbetspensionstagare maj 2017 20.6.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Arbetspensionstagare juni 2017 19.7.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Arbetspensionstagare juli 2017 17.8.2017 (korrigerad 23.8.2017)
Arbetspensionstagare augusti 2017 19.9.2017
Arbetspensionstagare september 2017 18.10.2017
Arbetspensionstagare oktober 2017 17.11.2017
Arbetspensionstagare november 2017 20.12.2017
Statistik över pensionstagarna i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Genomsnittlig totalpension 2016 30.3.2017
Statistik over pensionstagarna i Finland efter kommun 2016 30.3.2017
Statistik över pensionstagarna i Finland 2016 25.10.2017
De totala pensionsutgifterna i Finland, FOS
De totala pensionsutgifterna 2016, förhandsuppgifter 30.3.2017 |NYTT!
De totala pensionsutgifterna 2016 20.10.2017 |NYTT!
Arbetspensionsansökningar
Presentation av statistiken
Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2016 23.2.2017 |NYTT!
Sjukpensionsavgöranden 2016 2.3.2017
Förväntad pensioneringsålder
Presentation av statistiken
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 15.2.2017
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland, publikation 28.4.2017
Arbetspensionsförsäkrade i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2016 21.12.2017
Arbetspensionsrehabilitering
Presentation av statistiken
Arbetspensionsrehabilitering 2016, preliminära uppgifter 5.4.2017
Arbetspensionsrehabilitering 2016 21.6.2017
Arbetspensionsrehabilitering år 2016, publikation 29.9.2017
Arbetspensionsrehabilitering 2017, halvårsstatistik 30.11.2017 |NYTT!
Finansiell statistik
Presentation av statistiken
Statistikrapport om kostnadsfördelningen 2015 31.1.2017
Företagens arbetspensionsavgifter 2015 25.1.2017
Preliminära uppgifter om finansieringen av arbetspensionerna år 2016 30.3.2017
Pensionstillgångar och penningflöden inom arbetspensionssystemet 2016 5.6.2017
Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016 5.6.2017
Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet år 2016 28.9.2017
Kostnadsfördelningssiffror år 2016 27.10.2017
Pensionstillgångar och penningflöden inom ArPL 2016 27.10.2017
Finansiering av arbetspensionerna 2016 december
Övrig statistik
FöPL-arbetsinkomster 26.4.2017
Tidsserier sedan år 1962 20.6.2017
Övriga publikationer
Fickstatistik 2017 11.5.2017
Den partiella förtida ålderspensionen 2017, halvårsrapport 31.8.2017 |NYTT!

FOS = Finlands officiella statistik
svt_merkki_harmaa