Arbetspensionstagare i Finland

Månadsstatistik

Månadsstatistiken innehåller den färskaste informationen om arbetspensionstagarna i Finland. Statistiken innehåller information om arbetspensionstagarna, den genomsnittliga arbetspensionen, arbetspensionsutgiften och de nya arbetspensionstagarna på månadsnivå.

Månadsstatistiken i statistikdatabasen

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JUKKA LAMPI