Det finns en nyare publikation över denna statistik: Förväntad pensioneringsålder

Förväntad pensioneringsålder

Klart senare pensionsövergångar

År 2014 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,2 år. Pensioneringsåldern har stigit med 0,3 år från föregående år, vilket innebär att förhandsuppskattningarna överträffats. Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassens pensioneringsfrekvens.

I fjol sjönk det totala antalet nypensionerade jämfört med året innan. I sjukpension gick mindre än 19 000 personer. Antalet sjönk från året innan med 8 procent. I ålderspension gick över 50 000 personer, i likhet med året innan.

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

 År 25-åringar  50-åringar
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012  60,9  62,7
 2013  60,9  62,6
 2014  61,2  62,8

Läs mer

Diagram och tabeller