Det finns en nyare publikation över denna statistik: Förväntad pensioneringsålder

Förväntad pensioneringsålder

Pensioneringsåldern på samma nivå som året innan

År 2013 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 60,9 år. Även om pensioneringsåldern inte förändrades från året innan, har den stigit med två år jämfört med nivån före pensionsreformen, vilket innebär att förhandsuppskattningarna överträffats. Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassens pensioneringsfrekvens.

I fjol ökade det totala antalet nypensionerade tydligt jämfört med året innan. I sjukpension gick drygt 20 000 personer, i likhet med året innan. Däremot gick mer än 50 000 personer i ålderspension. Det var nästan 10 procents ökning jämfört med året innan.

Inom den privata sektorn var den förväntade pensioneringsåldern 61,1 år, dvs. densamma som året innan. Inom den offentliga sektorn sjönk pensioneringsåldern däremot med 0,2 år. År 2013 var den 61,3 år. Sedan år 2007 har pensioneringsåldern varit högre inom den offentliga sektorn än inom den privata sektorn.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har minskat tydligt under de senaste åren. Det finns ingen skillnad längre, utan män och kvinnor går i pension vid samma ålder. I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 60,9 år och för kvinnor 60,8 år. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern betydligt högre hos kvinnor än hos män.

År 2013 gick mer än 73 000 personer i arbetspension, vilket är mer än 4 000 fler personer än föregående år. Antalet är det högsta sedan rekordåret 2009, då nästan 80 000 personer gick i pension.

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

 År 25-åringar  50-åringar
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012  60,9  62,7
 2013  60,9  62,6

Läs mer