Det finns en nyare publikation över denna statistik: Förväntad pensioneringsålder

Förväntad pensioneringsålder

Pensioneringsåldern steg betydligt

År 2012 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 60,9 år. Ökningen från året innan var 0,4 år. Pensioneringsåldern har stigit med två år jämfört med nivån innan pensionsreformen, vilket överträffar förhandsuppskattningarna. Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassens pensioneringsfrekvens.

I fjol sjönk det totala antalet nypensionerade tydligt jämfört med året innan. Minskningen märktes också i antalet pensionsansökningar. Förra året var det första året då nya arbetslöshetspensioner inte längre beviljades. Slopningen av arbetslöshetspensionen ökade ändå inte på antalet nypensionerade med invalidpension, utan antalet sjönk med tio procent från föregående år. Antalet personer som gick i ålderspension ökade däremot. För övrigt var ändringarna små, så som helhet sjönk pensioneringsfrekvensen.

På den privata sektorn var den förväntade pensioneringsåldern 61,1 år. Stigningen var 0,4 år från året innan. Även pensioneringsåldern på den offentliga sektorn steg på samma sätt, och förra året var den 61,5 år. Ända till år 2006 var pensioneringsåldern högre på den privata sektorn än den offentliga sektorn. År 2007 blev situationen den omvända.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har minskat tydligt under de senaste åren. Längre finns nästan inga skillnader, utan män och kvinnor går i pension vid samma ålder. I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 60,9 år och för kvinnor 60,8 år. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern betydligt högre hos kvinnor än hos män.

År 2012 gick nästan 69 000 personer i arbetspension, vilket är över 2 000 personer mindre än föregående år.

Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

 År 25-åringar  50-åringar
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012   60,9  62,7