Det finns en nyare publikation över denna statistik: Förväntad pensioneringsålder

Förväntad pensioneringsålder

Pensioneringsåldern har stigit en aning

År 2011 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 60,5 år. Ökningen från året innan var 0,1 år. Pensioneringsåldern har stigit med 1,5 år från nivån som föregick pensionsreformen, dvs. i stort sett enligt förhandsuppskattningarna.  Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassens pensionsfrekvens.

Förra året steg det totala antalet pensioneringar en aning. De som är födda på 1950-talet kan inte längre gå i arbetslöshetspension, så antalet nya arbetslöshetspensioner fortsatte minska. Däremot ökade antalet personer som gick i ålderspension. I övrigt var förändringarna endast små.

Inom den privata sektorn var den förväntade pensioneringsåldern 60,7 år, dvs. densamma som året innan. Också inom den offentliga sektorn var pensioneringsåldern oförändrad (61,1 år). Ända till år 2006 var pensioneringsåldern högre på den privata sektorn än den offentliga sektorn. År 2007 blev situationen den omvända.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har minskat tydligt under de senaste åren. Längre finns nästan inga skillnader, utan män och kvinnor går i pension vid samma ålder. I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 60,4 år och för kvinnor 60,5 år. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern betydligt högre hos kvinnor än hos män.

År 2011 gick ca 72 000 personer i arbetspension, vilket är en aning högre än föregående år.

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

 År 25-åringar  50-åringar
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4