Långtidsprognoser

Pensionsskyddscentralen gör upp kalkyler och ställer prognoser för pensionssystemets framtid. Långtidskalkylerna sträcker sig 60–70 år framåt och publiceras i rapporter med 2–3 års mellanrum.

Rapporten ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013” publicerades 3.10.2013. Nästa rapport publiceras 27.10.2016.

I prognoserna  studeras de lagstadgade pensionerna, dvs. arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen och de pensioner som betalas enligt militärskadelagen, lagen om militärolycksfall, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar (s.k. SOLITA-pensioner). Frivilliga pensionsförsäkringar är inte med.

Prognoserna visar hur pensionsutgifterna, förmånernas nivå och finansieringen utvecklas, om vissa antaganden om befolkningen och ekonomin besannas och lagstiftningen hålls oförändrad.

Med hjälp av prognoserna bedömer man också konsekvenserna av ändringar i pensionssystemet. Det färskaste exemplet av en prognos är ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista”, Pensionsskyddscentralens rapporter 02/2015 och ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot”, Pensionsskyddscentralens rapporter 05/2015.

Läs mer:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HEIKKI TIKANMÄKI, MIKKO SANKALA