Den nyaste översikten 18.4.2017

Höstens konjunkturöversikt omfattar de ekonomiska prognoserna för åren 2016–2019 ända till prognosen som Handelsbanken publicerade den 5 april. Nio av de elva prognosinstitut som vi följer har publicerat en ny prognos i år.

Bruttonationalprodukten förutspås öka med 1,5 procent i genomsnitt både i år och nästa år. Jämfört med den föregående konjunkturöversikten från hösten har prognoserna för bruttonationalprodukten och alla dess poster blivit positivare. I höstens översikt var den genomsnittliga tillväxtprognosen för år 2017 1,1 procent.

Den kraftigare tillväxten förutspås också återspeglas i sysselsättningsutvecklingen. i genomsnitt förutspås arbetslöshetsgraden vara 8,4 procent i år, medan motsvarande prognos i höstas visade på 8,8 procent. Vad gäller inflationen har prognosinstituten en liknande syn och förändringarna i prognoserna är små.

Läs mer: Katsaus suhdanne-ennusteisiin 18.4.2017 (på finska, ppt, 1,6 Mb)

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: VILLE MERILÄ