Forskningsmaterial

Pensionsskyddscentralen kan plocka ut forskningsmaterial för vetenskapliga undersökningar ur sina register. Uppgifter utlämnas enligt principerna i offentlighetslagen och personuppgiftslagen. Registeruppgifter utlämnas i regel inte för kommersiellt bruk. De vetenskapliga undersökningarna ska vara individualiserade.