Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
21.1.2020Arbetspensions­tagare december 2019Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
28.1.2020Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2019Arbetspensions­ansökningar
28.1.2020Sjukpensions­avgöranden 2019Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
6.2.2020Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2019Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
19.2.2020Arbetspensionstagare januari 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
20.2.2020 Företagens arbetspensionsavgifter 2018Företagens arbetspensionsavgifter
27.2.2020 Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2019Faktisk pensionsålder
27.2.2020 Nypensionerade med arbetspension 2019, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
18.3.2020Arbetspensionstagare februari 2020Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
26.3.2020Genomsnittlig totalpension 2019Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
26.3.2020 Statistik över pensionstagarna i Finland 2019, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
26.3.2020 De totala pensionsutgifterna 2019, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
31.3.2020 Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2019Nya pensionsslag och pensionsreformen

April

Datum TitelStatistikens hemsida
8.4.2020Nypensionerade med sjukpension 2019Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.4.2020Arbetspensionstagare mars 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
15.5.2020 FöPL-arbets­inkomster 2019FöPL-arbetsinkomster
19.5.2020 Arbetspensions­tagare april 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
26.5.2020Fickstatistik 2020Fickstatistik (Julkari)

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
1.6.2020 Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2019Pensionsfonderna och penningflödena
1.6.2020 Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
17.6.2020Arbetspensionstagare maj 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
23.6.2020 Arbetspensionsrehabilitering 2019 Arbetspensionsrehabilitering

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
17.7.2020Arbetspensions­tagare juni 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
19.8.2020Arbetspensionstagare i juli 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
25.8.2020Arbetspensionstagare i Finland 2019Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
17.9.2020Arbetspensionstagare augusti 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
29.9.2020Statistik över pensionstagarna i Finland 2019Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
13.10.2020De totala pensionsutgifterna 2019Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
20.10.2020Arbetspensionstagare september 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
27.10.2020Arbetspensionsrehabilitering 2020, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
30.10.2020Kostnadsfördelnings siffror 2019Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
30.10.2020Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2019Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet

November

Datum TitelStatistikens hemsida
18.11.2020Arbetspensionstagare october 2020Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
SENARELAGD!
11.12.2020
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2019Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik
17.12.2020Arbetspensions­­tagare november 2020Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik