Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
18.1.2022Arbetspensions­tagare december 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
27.1.2022Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2021Arbetspensions­ansökningar
27.1.2022Sjukpensions­avgöranden 2021Arbetspensions­ansökningar

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
3.2.2022Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2021Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
9.2.2022
kl. 7.30
Pensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2021Faktisk pensionsålder
9.2.2022
kl. 7.30
Nypensionerade med arbetspension 2021, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.2.2022Arbetspensionstagare januari 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
9.3.2022
kl. 7.30
Nypensionerade med sjukpension 2021Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
17.3.2022Arbetspensionstagare februari 2022Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik
30.3.2022
kl. 7.30
Genomsnittlig totalpension 2021Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
30.3.2022
kl. 7.30
Statistik över pensionstagarna i Finland 2021, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
30.3.2022
kl. 7.30
De totala pensionsutgifterna 2021, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter Finlands officiella statistik

April

Datum TitelStatistikens hemsida
20.4.2022Arbetspensionstagare mars 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
21.4.2022Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2021Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
12.5.2022FöPL-arbets­inkomster 2021FöPL-arbetsinkomster
17.5.2022Arbetspensions­tagare april 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
24.5.2022Expected effective retirement age and exit age in the Nordic countries and EstoniaFaktisk pensionsålder
31.5.2022Arbetspensionsrehabilitering 2021 (Julkari)Arbetspensionsrehabilitering

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
6.6.2022Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2021Pensionsfonderna och penningflödena
6.6.2022Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2021Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
17.6.2022Arbetspensionstagare maj 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
19.7.2022Arbetspensions­tagare juni 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
17.8.2022Arbetspensionstagare juli 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

September

Datum TitelStatistikens hemsida
20.9.2022Arbetspensionstagare augusti 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
23.9.2022Arbetspensionstagare i Finland 2021 (Julkari)Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
14.10.2022De totala pensionsutgifterna 2021Totala pensionsutgifter Finlands officiella statistik
18.10.2022Arbetspensionstagare september 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
27.10.2022Företagens arbetspensionsavgifter 2021 (Julkari)Företagens arbetspensionsavgifter
27.10.2022Kostnadsfördelnings siffror 2021Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
27.10.2022Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2021Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet
27.10.2022Statistik över pensionstagarna i Finland 2021 (Julkari)Statistik över pensionstagarna i Finland Finlands officiella statistik
28.10.2022Arbetspensionsrehabilitering 2022, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering

November

Datum TitelStatistikens hemsida
17.11.2022Arbetspensionstagare oktober 2022Arbetspensionstagare i Finland Finlands officiella statistik
30.11.2022Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2021Arbetspensionsförsäkrade i Finland Finlands officiella statistik

December

Datum TitelStatistikens hemsida
20.12.2022Arbetspensions­­tagare november 2022Arbetspensions­tagare i Finland Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik = Finlands officiella statistik

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.